7 cze
2021

Garść lokalnych informacji


Maj przyniósł znaczne zmiany w naszej Radzie Dzielnicy X Swoszowice. Po 11 latach ze stanowiskiem Przewodniczącego musi rozstać się Maciej Nazimek. Odwołany został także dotychczasowy Zarząd. Jednak to nie koniec zmian. Jeszcze w tym roku czeka nas wiele długo wyczekiwanych inwestycji. Poniżej garść lokalnych informacji od krakowskiego radnego dzielnicowego reprezentującego części osiedli: Swoszowice, Stary Kurdwanów i Wróblowice. 
 

Zmiany w Radzie Dzielnicy X Swoszowice

Zacznę od sytuacji w Radzie Dzielnicy. Pod koniec kwietnia większością głosów radni nie przyjęli sprawozdania Zarządu za ubiegły rok, a wkrótce potem (19 maja) minimalną wymaganą ilością głosów odwołali cały Zarząd Rady Dzielnicy. Natomiast już tydzień później, tj. 26 maja, wybrany został nowy Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy X. Został nim Tadeusz Murzyn, który jest bardzo doświadczonym radnym. Przez ostatnie lata pełnił funkcję przewodniczącego jednej z najważniejszych w radzie Komisji Infrastruktury Drogowej i ds. Obiektów Zabytkowych, w której ponad podziałami pomagał wszystkim radnym. Korzystał przy tym ze swojego bogatego doświadczenia, które wyniósł m.in. będąc w przeszłości wieloletnim dyrektorem Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. 
 

Zmiany na lepsze?

Co te zmiany oznaczają dla naszych osiedli? Czy są to zmiany na lepsze? Dziś trudno mi to ocenić. Jednak wierzę, że tak. W przeciwnym razie nie zagłosowałbym za tymi zmianami. Mam szczerą nadzieję, że nie będą to jedynie rozszady personalne. Liczę na otwarcie się dzielnicy na mieszkańców, na większą transparentność działań, budowanie mostów zamiast podziałów oraz gotowość na zmiany.
 
Czyli liczę na to, że czego tak mocno mi brakowało w poprzednim Zarządzie, z którego członkostwa przed rokiem zrezygnowałem. Wierzę, że nowy Przewodniczący dobierze sobie właściwych współpracowników i nasza dzielnica zacznie gonić lepiej rozwinięte części Krakowa. Trzymam kciuki za nowe otwarcie.
 

Działania lokalne

Tymczasem, w temacie owej pogoni za zwiększeniem komfortu życia w naszej okolicy, chciałbym podzielić się kilkoma informacjami lokalnymi. W najbliższym czasie czeka nas remont ulicy Soboniowickiej, jesteśmy blisko rozpoczęcia budowy kanalizacji na ulicy Stepowej, wkrótce czeka nas budowa brakującego oświetlenia na ulicy Podgórki, a także doświetlenie ulicy Stepowej.
 
Wreszcie, wstępnie rozdysponowany został przyszłoroczny budżet rady dzielnicy. Poniżej szczegółowe informacje:
 
 1. Budowa 450m kanalizacji na ul. Stepowej
  Otrzymałem potwierdzenie od Wodociągów Miasta Krakowa, że dysponują pełną wymaganą dokumentacją do rozpoczęcia prac. W planie na 2021 r. zadanie jest oznaczone jako rezerwowe. Jednak wielce prawdopodobne jest, że będzie realizowane jeszcze w tym roku. Wodociągi planują ogłosić przetarg po wakacjach, a realizację w IV kwartale.
   
 2. Odwodnienie i remont nawierzchni ulicy Soboniowickiej
  W zeszłym tygodniu rozpocząłem zbieranie zgód od mieszkańców koniecznych do uzyskania przed rozpoczęciem prac terenowych. W związku z tym, że nie udało się pozyskać wszystkich dokumentów i dotychczas nie zostały przedstawione szczegóły dotyczące prac, w najbliższy czwartek (10 czerwca) o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie z jednostką realizującą to zadanie tj. Klimat Energia i Gospodarka Wodna. Z mojej perspektywy jest to zadanie priorytetowe. W ciągu ostatniej zimy na ul. Soboniowickiej doszło do wielu wypadków i niebezpiecznych sytuacji. Przez wiele tygodni ciągle interweniowałem w temacie usunięcia zalegającego lodu i uzupełnienia ubytków. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami do takich sytuacji nie będzie już dochodziło w przyszłości. Na odwodnienie zostało przeznaczone 200 tys. zł ze środków Rady Dzielnicy co jest jednym z największych tegorocznych remontów w naszej dzielnicy. Natomiast po wykonaniu odwodnienia planowane jest wykonanie nowej nawierzchni dzięki wpisanym środkom do budżetu miasta przez radnego Michała Starobrata. PS Dziękuję Michałowi Dajdzie za pomoc w zbieraniu podpisów – to kolejny Michał na, którego można liczyć w temacie ulicy Soboniowickiej.

 3. Oświetlenie ulicy Podgórki oraz Wyrwa, a także doświetlenie ulicy Stepowej
  W temacie oświetlenia ulicy Podgórki trwa jeszcze akceptacja części projektowej. Koszt zadania to 77 649,00 zł, które pokryte zostanie ze środków Rady Dzielnicy. W temacie oświetlenia ul. Wyrwa w maju został unieważniony przetarg – domyślam się, że ze . Została natomiast wybrana firma MSJ Elektroinstal, która za kwotę 35 977,00 zł ma wykonać doświetlenie ulicy Stepowej do końca tego roku. Informacje nt. przetargu: https://zdmk.krakow.pl/informacje/przetarg-nieograniczony-znak-sprwy-9-vii-2020/
  Reasumując, w najbliższym czasie czeka nas wiele długo wyczekiwanych zadań. Duża w tym zasługa radnego Michała Starobrata, który mieszka w sąsiedztwie pomaga w wielu sprawach gdzie często kończą się możliwości radnego dzielnicowego. Dziękuję Michale.
   
 4. Budżet Rady Dzielnicy na 2022 r.
  W maju został przyjęty wstępny kształt budżetu na przyszły rok. W zeszłych latach zgłaszane przeze mnie zadania dotyczyły poprawy infrastruktury. W tym roku wskazałem zadania dotyczące:

  – dofinansowania szkół (remont sali gimnastycznej szkoły ZSP 13 we Wróblowicach, dodatkowe zajęcia dla uczniów szkoły SP43 w Swoszowicach),
  – poprawy bezpieczeństwa (zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Sawiczewskich, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania jednostki ratowniczo gaśniczej),
  – dofinansowania klubów sportowych (zakup granulatu do nawierzchni sztucznego boiska WLKS Krakus Swoszowice, zakup sprzętu sportowego dla OSS Opatkowianka),
  – organizacji wydarzeń sportowych (otwarty konkurs ofert, turniej piłki nożnej),
  – wsparcia seniorów (paczki świąteczne (granty PZERI)).
  Szczegóły w zestawieniu poniżej.

Reasumując, w tym roku planowane jest jeszcze wiele działań dotyczących naszej najbliższej okolic. I to nie tylko inwestycji, bo jeszcze w samej Radzie Dzielnicy jeszcze 17 czerwca powołamy nowy Zarząd. Jeśli chcielibyście Państwo w którymś z powyższych tematów dowiedzieć się więcej, to zapraszam do kontaktu: rafal@oswiecimka.pl
 
Rafał Oświęcimka
 
Radny Dzielnicy X Swoszowice