13 cze
2023

PRZEBUDOWA ULICY PODGÓRKI – SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Zawsze to ogromnie cieszy gdy najbliższe, lokalne tematy idą do przodu. I tu mogę poinformować, że jesteśmy coraz bliżej przebudowy ul. Podgórki. Chodzi o fragment od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwa. Zarząd Dróg Miasta Krakowa wybrał firmę odpowiedzialną za opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania przebudowany zostanie jednostronny chodnik oraz nowe sieci i przyłącza. Wykonane zostanie oświetlenie ulicy oraz przekładki kolidującego uzbrojenia terenu. 

O przebudowę ulicy Podgórki staramy się od lat. Jest bardzo niebezpiecznie. Podczas remontu ul. Myślenickiej, ul. Podgórki stała się drogą przelotową. Sporo aut zaczęło jeździć właśnie tędy i tak już zostało.

Wybrana przez ZDMK firma nie tylko stworzy projekt budowlany, obejmujący m.in. rozwiązania odwodnienia, oświetlenia i przekładek z istniejącymi sieciami podziemnymi, ale i będzie musiała uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz w razie potrzeby decyzji pozwolenia na budowę (PnB). Decyzja ZRID jest tutaj kluczowa. Opiera się na specustawie drogowej, znacząco przyspieszającej procedury administracyjne, które często wydłużają inwestycje o niepotrzebne miesiące.

Miasto na projekt wyda 348 tys. zł. Inwestycja nie znalazła się w pierwotnym projekcie budżetu miasta na ten rok. Została w nim ujęta dzięki poprawce zgłoszonej przez radnego Michała Starobrata.

Spotkanie konsultacyjne

W poniedziałek, 12 czerwca 2023 r., odbyło się spotkanie informacyjne online dotyczące rozbudowy ul. Podgórki, na którym zaprezentowano opracowaną dokumentację projektową. Zainteresowane osoby mogły zadać swoje pytania dotyczące planowanej rozbudowy ulicy. Całe nagranie można obejrzeć poniżej. 

Więcej informacji na na temat inwestycji na stronie ZDMK

Projekt przebudowy do pobrania

Chodnik na ulicy Podgórki od ulicy Cechowej do autostrady A4

Co ważne, w ramach innej inwestycji powstanie też chodnik na ul. Podgórki od ul. Cechowej do wiaduktu nad autostradą A4. Podziękowania należą się Michałowi Starobratowi Radnemu Miasta Krakowa, na którego w tematach lokalnych mogę liczyć i który skutecznie wpisał to zadanie do budżetu Rady Miasta Krakowa.