1 lut
2020

Nasadzenia roślinności w Dzielnicy X Swoszowice

 
Budżet Obywatelski jest szansą, by mieszkańcy za pomocą swoich głosów mogli zmienić swoje najbliższe otoczenie. W zeszłym roku byłem projektodawcą trzech projektów. Co ogromnie cieszy to jeden z nich otrzymał największą ilość głosów w całej dzielnicy. Tym samym pierwsze miejsce zdobył projekt dotyczący nasadzeń roślinności na terenie 4 osiedli naszej dzielnicy: Swoszowic, Opatkowic, Klin i Jugowic.
 
 
W ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego szczególnie było o co walczyć. Pula do rozdysponowania na wszystkie zgłoszone przez mieszkańców projekty wynosiła aż 30 mln zł. Dzięki tym środkom na nasadzenia roślinności ze środków z Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku zostanie przekazane aż 160 tys. zł. Projekt zakłada nasadzenia roślinności m.in. na terenach ogródków jordanowskich, skwerów, pasów przydrożnych, trawników, parków oraz obsadzenia pnączami ekranów akustycznych. Teraz pora na najprzyjemniejszą część tj. musimy wskazać gdzie dokładnie ma się „zazielenić”. 
 
Projekt dotyczący nasadzeń realizowany będzie przez Zarząd Zieleni Miejskiej, który zwrócił się do mnie jako do autora projektu z prośbą o wskazanie dokładnych lokalizacji nasadzeń. Na całość zadania przeznaczone zostanie 160 tys. zł. Z tego 25 tys. zł zostało wydzielone przez ZZM na przygotowanie projektu nasadzeń. Daje 135 tys. zł na 4 osiedla czyli dokładnie 33’750 zł na Swoszowice.
 
W projekcie podano przykładowe miejsca nasadzeń:
  • Swoszowice – pobliże Uzdrowiska Swoszowice i autostrady A4, ogródki jordanowskie, skwery, pasy przydrożne,
  • Opatkowice – nasadzenia m.in. w ciągu ulic Taklińskiego-Petrażyckiego, wzdłuż chodników przy pasach drogowych, w ogródku jordanowskim Taklińskiego Ważewskiego, wzdłuż ulicy Kłuszyńskiej,
  • Kliny – nasadzenia np. w parku Maćka i Doroty, park przy Forcie 52,
  • Jugowice – skwery, pasy przydrożne, pobliże autostrady, luki w ekranach akustycznych.

Szczegółowy opis projektu jest dostępny tutaj: Zielona Dzielnica X – nasadzenia zieleni na 4 osiedlach.


Nasadzenia w Swoszowicach

Choć środków finansowych jest całkiem sporo to na pewno nie wystarczy ich na realizację wszystkich pomysłów. Dlatego proszę o pomoc wszystkich mieszkańców o pomoc w wyborze tych najbardziej oczekiwanych. 
 
Zbierając podpisy niezbędne do złożenia projektu w pierwszej kolejności wskazywałem na potrzebę nasadzeń roślinności wzdłuż autostrady A4. Rośliny są naturalną barierą przed hałasem, który szczególnie doskwiera mieszkańcom północnej części Swoszowic i Starego Kurdwanowa o czym pisałem we wpisie pt. „Czy w Swoszowicach będzie ciszej?” Inne lokalizacje zostały wskazane dość ogólnie jako „pobliże Uzdrowiska Swoszowice, ogródki jordanowskie, skwery, pasy przydrożne”. W związku z tym czekam na wszystkie propozycje. 
 

Zgłoś swoją propozycję

Wszystkie pomysły dotyczące lokalizacji nasadzeń będę zbierał mailowo na adres rafal@oswiecimka.pl oraz za pomocą konta na Facebooku (bardzo proszę o zamieszczanie propozycji lokalizacji pod wpisem w tej sprawie).

Po sporządzeniu listy wszystkich nasadzeń zostanie ona przekazana do Zarządu Zieleni Miejskiej, który przeanalizuje wskazane lokalizacje pod kątem możliwości realizacji pod względem technicznym. Zapraszam do zgłaszania swoich propozycji.