Ochrona Środowiska

Na co dzień zajmuję się tematyką ochrony powietrza z perspektywy województwa małopolskiego w ramach Projektu zintegrowanego LIFE. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem środowiska.