Sprawy lokalne

Angażuję się w życie mojej społeczności lokalnej poprzez współpracę mieszkańcami i jednostkami samorządowymi. Organizując duże wydarzenia sportowe, cykliczne spotkania i ogólnodostępne zajęcia