22 Gru
2019

Budżet Rady Miasta Krakowa na 2020 rok

Category:Lokalne, WpisyTag: :

Czeka nas przełomowy rok

 
Patrząc na przyszłoroczny Budżet Miasta Krakowa, w moim odczuciu, można powiedzieć, że będzie on dla naszej okolicy przełomowy. To efekt w głównej mierze całkiem nowego rozdania po zeszłorocznych wyborach samorządowych. W poprzedniej kadencji w imieniu naszych interesów występowało wyłącznie dwóch radnych miejskich – p. Józef Jałocha i p. Bogusław Kośmider. Jednak od końca zeszłego roku optyka ta znacznie się zmieniła. Do grona radnych miejskich aktywnie działających na rzecz naszej okolicy dołączyli radni p. Michał Starobrat i p. Rafał Komarewicz. Należą się im za to ogromne podziękowania.

Zadania w Budżecie Miasta Krakowa na 2020 rok


Zanim o konkretnych zadaniach, chciałbym nadmienić, że celem tego wpisu jest przede wszystkim poinformowanie mieszkańców mojego okręgu wyborczego na temat działań, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że samemu ciężko „przedrzeć się” przez zawarte na BIP jak i w mediach społecznościowych informacje. Dlatego tak zebrane i przedstawione w przystępny sposób informacje mogą być bardzo przydatne. Przy tym w imieniu mieszkańców, chciałbym wyrazić swoją wdzięczność za to, że poniższe zadania znalazły się w przyszłorocznym budżecie Miasta Krakowa oraz chciałbym prosić o jeszcze więcej. 

Poniżej zebrane (wg. mnie) nasze najważniejsze lokalne inwestycje, które znalazły się w przyszłorocznym budżecie. Inicjatorem pierwszych dziewięciu poprawek do budżetu, które znalazły się w jego ostatecznym kształcie jest radny Starobrat. Natomiast autorem dziesiątej poprawki jest radny Komarewicz. 
 

Planowane inwestycje

  1. Budowa chodnika ul. Podgórki (od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej, w ramach Programu budowy chodników) – 2,2 mln zł (w II kw. 2021 r. dokumentacja projektowa);
  2. Przebudowa ul. Podgórki od Soboniowickiej do Miarowej oraz ul. Miarowej (do mostku) wraz z budową kanalizacji opadowej – 150 tys. zł;
  3. Remont nawierzchni oraz poszerzenie i utwardzenie pobocza ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwa (w ramach Programu modernizacji dróg) – 250 tys. zł;
  4. Remont nawierzchni ul. Cechowa od ul. Podgórki do ul. Wyżynna – brakujący fragment (w ramach Programu modernizacji dróg) – 80 tys. zł;
  5. Budowa chodnika ul. Siarczanogórska (od Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły, inwestycja w ramach Programu budowy chodników) – 50 tys. zł;
  6. Remont nawierzchni oraz poszerzenie i utwardzenie pobocza ul. Siarczanogórska (w ramach Programu modernizacji dróg) – 250 tys. zł;
  7. Remont nawierzchni ul. Stojałowskiego (w ramach Programu modernizacji dróg) – 4,5 mln zł;
  8. Remont nawierzchni ul. Halszki (od ul. Stojałowskiego do ul. Wysłouchów) – 600 tys. zł;
  9. Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej SP43100 tys. zł;
  10. Remont ogrodzenia przedszkola nr 132 przy ul. Merkuriusza Polskiego200 tys. zł.

Oprócz tego (jak już informowałem) ze środków Rady Dzielnicy wykonane ma być oświetlenie brakującego odcinka ul. Podgórki na kwotę 277 tys. zł. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule dostępnym tutaj

Ponadto w 2020 roku planowane jest oddanie jednej z kluczowych inwestycji dla Swoszowic. Udostępniona mieszkańcom ma zostać wyremontowana i przebudowana stacja Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej „Kraków Swoszowice”  (wraz z parkingiem Park&Ride) za kwotę 29 mln zł. Przy tym, w przyszłorocznym budżecie zapewniono 1,5 mln zł na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi na ulicy Kąpielowej. 

Najważniejsze dla mnie zadania, dotyczące mojego okręgu jak i najbliższego sąsiedztwa, zostały naniesione na interaktywną mapę dostępną poniżej:

Działamy dalej

Na wpisane zadania można patrzyć z optymizmem. Jednak to dopiero początek, bo skala potrzeb naszej okolicy jest ogromna i nie udało się wprowadzić do budżetu wszystkich wnioskowanych zadań. Brakuje niestety m.in. modernizacji ul. Bochnaka czy chodników na przebudowywanej ulicy Matematyków Krakowskich.

Niemniej ważne, że działania idą w dobrym kierunku. Teraz musimy mocno trzymać kciuki, by wszystkie powyższe inwestycje zostały szczęśliwie zrealizowane.  

Budżet Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2020 r.