16 Maj
2019

Budżet Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2020 r.


Od pierwszej grudniowej sesji Rady Dzielnicy X Swoszowice minęło dokładnie 150 dni. Był to dla mnie okres m.in. intensywnego wdrażania się w pracę rady jak i zmierzenia się ze skalą zaniedbań i pomijanych dotąd oczekiwań mieszkańców mojego okręgu. W pracy tej pojawiły się też pierwsze małe sukcesy. Jednym z nich jest wpisanie do budżetu budowy oświetlenia na ulicy Podgórki na kwotę 277 tys. zł. Poniżej moje krótkie omówienie tego tematu jak i ostatniej sesji podczas której został uchwalony przyszłoroczny budżet.


Budowa oświetlenia ulicy Podgórki

Od początku kadencji najważniejszym dla mnie zadaniem jest budowa oświetlenia na ul. Podgórki. Obecnie droga ta jest główną drogą objazdową dla modernizowanej ulicy Myślenickiej, a przez brak chodnika oraz wiele niebezpiecznych, nieoświetlonych zakrętów powoduje ogromne zagrożenie dla poruszających się po ulicy pieszych. W związku z tym w styczniu, wraz z Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy X Swoszowice, zwróciłem się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o określenie możliwości realizacji budowy oświetlania na brakującym odcinku wraz z podaniem jego wyceny. Do pisma załączono listę podpisów mieszkańców tej ulicy, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie słupa oświetleniowego na swojej posesji.

W odpowiedzi, ZDMK poinformował m.in., że dobudowa oświetlenia jest możliwa pod względem technicznym, że niezbędne jest uzyskanie koniecznych zgód oraz przesłano wstępną wycenę inwestycji.

„W celu oświetlenia ul. Podgórki na odcinku 20z do pos. 45 należy wybudować ok. 650mb napowietrznej linii zasilającej wraz ze słupami betonowymi i oprawami LED. Wstępny koszt realizacji inwestycji to ok. 277 000,00 zł brutto (w tym koszt dokumentacji 11 000,00 zł).”

Ostatecznie zadanie to udało się zawrzeć w przyszłorocznym budżecie za co dziękuję piętnastu radnym dzielnicy, którzy zagłosowali za realizacją tego zadania. Przy tym dziękuję radnemu Andrzejowi Adamusowi, który przekazał zdecydowaną większość środków przypadających na osiedle Rajsko na to zadanie. Dziękuję także mieszkańcom, którzy sami poruszyli ten temat zbierając podpisy.

Oczywiście samo zabezpieczenie finansowania na 2020 rok to dopiero początek działań w tym zakresie. Niemniej bądźmy dobrej myśli i proszę o trzymanie kciuków, by wszystko się udało. Poniżej na mapie zawarłem także inne planowane działania na terenie mojego okręgu jak i najbliższej okolicy, które zostały zawarte w budżecie.


Budżet Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2020 r.

Budżet rady dzielnicy na 2020 r. wynosi jedynie 2 243 103 zł. Są to środki zupełnie niewystarczające, by móc zaspokoić potrzeby zgłaszane przez wszystkich 21 radnych. Tym bardziej, że w związku z rosnącymi cenami robót budowlanych i energii można aktualnie w tej samej kwocie zrealizować zdecydowanie mniej zadań co niegdyś. Ostatecznie w uchwalonym przez radę dzielnicy wstępnym budżecie, który został przyjęty stosunkiem głosów 15 za i 6 przeciw, znalazło się 79 zadań. W tym 11 dotyczących Swoszowic. Projekt budżetu jest dostępny do pobrania poniżej.

Projektodawcom budżetu, do których należałem, zależało na równym podziale środków na poszczególne osiedla jak i na kumulowaniu środków na większe zadania inwestycyjne. Rozkład budżetu na poszczególne osiedla najlepiej obrazuje poniższy procentowy wykres kołowy, który przedstawia podział środków na poszczególne osiedla.

Zebrane dane dotyczące kwot, które przypadły na dane osiedla i ilości radnych zawarto w tabeli poniżej. Obrazuje ona, że kwoty przypadające na poszczególne osiedla podzielono stosunkowo proporcjonalnie do ilości radnych przypadających na dane osiedle. Jedynym osiedlem, które może wyglądać na „pominięte” jest Rajsko, z którego większość środków została przekazana na budowę ww. ul. Podgórki. Ulica ta również przebiega przez cześć Rajska, jednak znajduje się w całości na terenie mojego okręgu. W związku z tym jej koszt został przyporządkowany do Swoszowic.


OsiedleKwota  [zł]   | Udział  [%]    |  Ilość radnych
Swoszowice449 000 22,2%4
Jugowice176 0008,7%2
Kliny792 95039,3%8
Kosocice / Soboniowice121 0006,0%1
Opatkowice285 50014,1%3
Rajsko12 1000,6%1
Wróblowice86 5004,3%1
Zbydniowice97 0984,8%1
zadania ogólnodzielnicowe110 800
osoby niepełnosprawne (5%)  112 155
SUMA2 243 103100,0%21

Jak wyglądają prace rady?

Często otrzymuję pytanie o to jak wyglądają sesje rady. Pokrótce opiszę jak dotychczas wyglądały nasze prace.

Pierwsze trzy sesje poświęcone były głównie ukonstytuowaniem się jej składu i ustaleniom personalnym tj. wybraniem Przewodniczącego i następnie jego zastępcy i Członków Zarządu. W dalszej kolejności rada zajęła się stworzeniem Komisji merytorycznych, a na końcu wybraniem Przewodniczących komisji. Sam stosunkiem głosów: 18 za, 1 wstrzymujący i 1 głos przeciw wszedłem w skład Zarządu, co biorąc pod uwagę, że jest to moja pierwsza kadencja jako radnego dzielnicy, jest to dla mnie dużym wyrazem zaufania jak i dużą odpowiedzialnością.
Na czwartej sesji jednym z najważniejszych tematów był temat zdjęcia masztu na szkole nr 43 w Swoszowicach. Rada ostatecznie wydała swoją opinię na sesji szóstej, gdzie zgodnie z uchwałą Rady Rodziców w swojej uchwale opowiedziała się niemal jednogłośnie (przy 1 głosie wstrzymującym) za zdjęciem masztu z dachu szkoły.

Na piątej sesji rada zajęła się rozdysponowaniem dodatkowych środków jeszcze na 2019 r. w kwocie ok. 148 tys. zł. Wśród zgłoszonych przeze mnie propozycji znalazł się projekt przejścia dla pieszych na ul. Myślenickiej przy ul. Bochnaka oraz zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 43 w Swoszowicach.

W moim przekonaniu jednak najważniejszą dotychczas była właśnie siódma sesja podczas której podjęto uchwałę dotyczą budżetu na 2020 rok.

Wszystkie przyjęte przez radę uchwały są dostępne do pobrania na stronie internetowej rady pod linkiem: http://www.dzielnica10.krakow.pl/?p=sesje


One thought on “Budżet Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2020 r.”

  1. Brawo Panie Rafale !!!
    Trzymam kciuki, aby realizacja doszła do skutku w roku budżetowym 2020, bo jak wiemy, nie jest jeszcze przygotowana.
    Trzymam kciuki i jestem pod wrażeniem Pana zaangażowania w temat oświetlenia ul. Podgórki.
    Gdyby Pan potrzebował pomocy radnego miejskiego – telefon do mnie Pan ma 😉

Comments are closed.