21 mar
2020

Ogłoszenia lokalne

W Swoszowicach remont goni remont. Tak jest z chodnikiem na ulicy Szybisko, który został zniszczony przez modernizację ul. Myślenickiej. Podobnie z wypełnieniem ubytków, utwardzeniem i krótkim fragmentem nowego asfaltu na ul. Stepowej, która to mocno ucierpiała podczas objazdu ul. Podgórki. Poprawa, choć niewielka, to może napawać optymizmem. To kolejne kroki w kierunku poprawy bezpieczeństwa, infrastruktury oraz komfortu życia naszej okolicy.

Wystarczy przejechać ulicą Podgórki czy Chałubińskiego, by zauważyć, że skala zaniedbań jest porażająca. Rozumiem, że mieszkańcy mogą mieć dość. Tym bardziej, że to dopiero początek kolejnych tegorocznych remontów. Niemniej musimy to znieść. O tegorocznych inwestycjach, a zarazem także o utrudnieniach, informuję poprzez grupę mieszkańców na Facebooku, przez lokalną tablicę ogłoszeń oraz przez niniejszą stronę internetową.


Remont chodnika na ul. Szybisko

Remont chodnika w samym sercu Swoszowic, tj. na ulicy Szybisko, ruszył pod koniec lutego. Wyremontowany zostanie odcinek od ul. Chałubińskiego w kierunku ul. Myślenickiej. Prace potrwają ok. miesiąc, pochłoną 100 tys. zł i jak podaje ZDMK – „realizacja uzależniona jest od warunków pogodowych”. Zadanie to wskazałem do realizacji w ubiegłorocznym projekcie radnej Angeliki Kuczaj w ramach Budżetu Obywatelskiego, której to dziękuję za współpracę przy tym zadaniu. Projekt ten poparli swoimi głosami mieszkańcy całej Dzielnicy X Swoszowice. Dlatego też możemy cieszyć się jego realizacją.

W ramach remontu chodnika na ul. Szybisko możliwe jest od razu utworzenie stałego przejścia dla pieszych przy poczcie oraz obniżenie krawężników przy takim przejściu. Tak, by dało się bez większego problemu przyjść z przychodni na pocztę np. z wózkiem dziecięcym.

Co z innymi chodnikami?

Niestety na modernizacji ul. Myślenickiej  ucierpiała mocno cała nasza okolica. Przykładowo konieczna jest budowa chodnika na ul. Chałubińskiego i Podgórki czy remont chodnika na ulicy Merkuriusza Polskiego. Sam jestem zbulwersowany tym jak wygląda np. ul. Chałubińskiego i mam nadzieję, że działania wszystkich radnych w tym zakresie w końcu przyniosą skutek. Ze swojej strony mocno wspieram i popieram te działania, bo uważam, że to nie tylko konieczność. To walka o normalność, o zdrowie i życie.

Niestety nie wszyscy o tym wiedzą, ale koszt budowy nowego chodnika jest niezrównanie większy w stosunku do jego remontu. Przykładowo na budowę chodnika na ul. Podgórki potrzebne są zdecydowanie większe środki z budżetu miasta. W tym wypadku, mieszkańcy z całej dzielnicy opowiedzieli się w Budżecie Obywatelskim za projektem remontu chodnika ulicy Szybisko. Choć pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, to jest niewątpliwie kolejny krok w kierunku infrastruktury z XXI wieku w Swoszowicach

Inne zaplanowane działania

Bardzo cieszą takie inicjatywy jak ww. chodnik. Jednak to dopiero początek tegorocznych inwestycji, bo po drugiej stronie Swoszowic, tj. w okolicach Starego Kurdwanowa, będzie się działo równie wiele. Do najważniejszych zaplanowanych zadań należą:

  1. Budowa oświetlenia na ul. Podgórki na brakującym odcinku ok. 650mb (ze środków Rady Dzielnicy X Swoszowice) – 277 tys. zł (pisałem o tym tutaj);
  2. Przebudowa ul. Podgórki od Soboniowickiej do Miarowej oraz ul. Miarowej (do mostku) wraz z budową kanalizacji opadowej (ze środków Miasta Krakowa) – 150 tys. zł (pisałem o tym tutaj);
  3. Remont nawierzchni oraz poszerzenie i utwardzenie pobocza ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwa (ze środków Miasta Krakowa) – 250 tys. zł;
  4. Nasadzenia roślinności wzdłuż autostrady A4 m.in. w rejonach ulicy Soboniowickiej i Wyżynnej (ze środków Budżetu Obywatelskiego) – 100 tys. zł (pisałem o tym tutaj);
  5. Budowa chodnika przy ul. Podgórki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej, w 2020 r. dokumentacja projektowa (ze środków Miasta Krakowa) – 2,2 mln zł;
  6. Ogólnodostępna tablica ogłoszeń na rogu ulic Podgórki i Soboniowickiej, druga tablica obok zamykanej szklanej gabloty (ze środków Rady Dzielnicy X Swoszowice) – 3,6 tys. zł (pisałem o tym tutaj).

Przy takich zadaniach jak budowa oświetlenia czy remonty dróg konieczna jest współpraca. Serdecznie zapraszam do kontaktu szczególnie mieszkańców przy których posesjach planowane są te inwestycje


Grupy mieszkańców na Facebooku

W celu dostępu do bieżących informacji zapraszam do dołączenia do poniższej grupy mieszkańców mojego okręgu wyborczego nr 19 Dzielnicy X Swoszowice.