21 Lis
2018

Wybory do rady dzielnicy X Swoszowice

Kategoria: Lokalne, WpisyTag: :

Szanowni Państwo!

       Drodzy sąsiedzi i mieszkańcy naszej dzielnicy. Podjąłem wyzwanie, by kandydować na członka rady naszej dzielnicy (okręg 19). Z wieloma z Państwa już miałem okazję współpracować. Natomiast są też osoby, które mnie nie znają i nie wiedzą o mojej działalności. Stąd w poniższym poście chcę m.in. pokrótce zaprezentować swoją osobę oraz działania i pomysły, które chcę zrealizować podczas najbliższej kadencji. Od urodzenia, wraz z rodziną, jestem mieszkańcem ulicy Podgórki. Niezwykle bliskie są mi kwestie związane z aktywnością mieszkańców, inicjatywami obywatelskimi i budowaniem wspólnoty lokalnej. Dlatego też angażuję się w wiele społecznych inicjatyw.  1. Od 6 lat organizuję Bieg Swoszowicki, w którym wielu z Państwa lub Państwa znajomych brało, a nawet rokrocznie bierze udział. Wydarzenie to organizowane jest przez założone i prowadzone przeze mnie Stowarzyszenie biegaczy I Ty Możesz Być Wielki, działające na terenie całego Krakowa. Impreza poprowadzona ulicami naszej dzielnicy jest dziś największym biegiem na południu Krakowa. W 2017 roku wzięło w niej udział blisko tysiąc uczestników, a w 2018 roku została już znacznie przekroczona ta magiczna granica. Tym samym pobity został kolejny rekord frekwencji. Od pierwszej edycji biegu przyświeca mi cel, by sport łączył ponad podziałami. Miałem przyjemność współpracować z klubem Krakus, a w ostatnich latach szczególnie z Uzdrowiskiem Kraków Swoszowice i Opatkowianką. W organizację biegów rokrocznie zaangażowane są działające w Swoszowicach instytucje, w tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 43 i Rajskiej Szkoły.  Wspólnie organizujemy wydarzenie, które wpływa na rozwój naszej lokalnej społeczności. Impreza niezmiennie organizowana jest pod honorowymi patronatami Pana Wojewody, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta oraz pod patronatem medialnym Swoszowickiego Portalu Informacyjnego. Swoją pasję przekuwam na organizację także wielu innych imprez. Pełnię funkcję dyrektora takich wydarzeń sportowych jak „Biegiem na Bagry”, „Bieg Walentynkowy”, „Biegiem na Zakrzówek”, zawody lekkoatletyczne „Blue League”, cykl biegów „ITMBWieczorem”. Wraz z ITMBW organizuję obozy sportowe, szkolenia, warsztaty i treningi dla firm.

  1. Co roku jestem inicjatorem projektów Budżetu Obywatelskiego, które w części są szczęśliwie realizowane dzięki Państwa wsparciu i oddanym głosom. W tym w 2019 roku organizowane będą bezpłatne, cotygodniowe, ogólnodostępne zajęcia sportowe ze zbiórką pod naszym Uzdrowiskiem Swoszowice. Zadanie to w całości realizowane będzie ze środków Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa. Podobna inicjatywa miała już miejsce wcześniej. W 2016 roku złożony przeze mnie projekt otrzymał największą ilość głosów w naszej dzielnicy. W rezultacie w 2017 roku na terenie czterech osiedli dzielnicy, w tym w Swoszowicach i we Wróblowicach, realizowane były cotygodniowe zajęcia sportowe prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Wśród zgłaszanych projektów w 2017 roku były także takie pomysły jak: informacyjne elektroniczne tablice przy głównych arteriach (1083 pkt), plac zabaw na jednej z ostatnich niezagospodarowanych gminnych działek przy ulicy Podgórki (721 pkt) czy Krakowski Autobus Turystyczny, kursujący na trasie od Sanktuarium w Łagiewnikach przez Uzdrowisko Swoszowice po Kopalnię Soli w Wieliczce.


 1. W związku z prowadzoną działalnością oraz pracą samorządową na co dzień współpracuję z jednostkami administracji publicznej i dobrze znane są mi zawiłości pracy urzędniczej, w tym zadania Rady Dzielnicy. Ponadto wraz z ITMBW prowadzę wiele projektów do których należą m.in.: „I Ty Możesz Być Wielki w Małopolsce” (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), „Aktywny Kraków” (Urząd Miasta Krakowa), „Zadania lokalne dzielnic – „Bieg Swoszowicki” (Dzielnica X Swoszowice), „Lato nad Bagrami” i „Biegiem na Bagry” (Dzielnica XIII Podgórze). Współpracuję również z uczelniami. Współorganizuję Bieg o Puchar Dziekana CM Uniwersytetu Jagiellońskiego „5 na dobry początek” i wraz z ITMBW jesteśmy Partnerem technicznym Biegu AGH. Wspieramy się także z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. z ogólnopolską Fundacją „W Biegu” w ramach Biegu Kobiet zawsze Pier(w)si, Fundacją Dzieło Tysiąclecia przy Biegu Papieskim czy Międzyszkolnymi Ośrodkami Sportu przy takich wydarzeniach jak zawody lekkoatletyczne Blue League czy Nowohucki Bieg Dookoła Zalewu.


MOJE PRIORYTETY

Będąc członkiem rady dzielnicy pragnę rozwijać i modernizować nasze osiedla. Tak, by z roku na rok stawały się miejscami przyjaznymi do spokojnego i komfortowego codziennego życia. Do moich najważniejszy punktów programowych należy:

 1. Wzrost partycypacji mieszkańców w życiu naszych osiedli
  Zależy mi na tym, by mieszkańcy mojego okręgu byli stale informowani o działaniach w dzielnicy oraz mieli realny wpływ na działalność rady. W tym celu planuję, dla zainteresowanych tym rozwiązaniem osób, stworzyć grupę e-mailingową, na którą będę systematycznie przesyłał najważniejsze informacje z życia naszych osiedli. W tym będę zachęcał do zabierania stanowiska w procedowanych sprawach jak również będę zajmował się wpływającymi zgłoszeniami co do bieżących potrzeb. Obecnie mieszkańcom pozostaje czerpać informację jedynie z tradycyjnych tablic ogłoszeń.
  Ponadto w przypadku naszego okręgu, ze względu na niewielką (jak na Kraków) liczbę mieszkańców rozproszonych na dużej przestrzeni, mieszkańcy często nie wiedzieli kim jest ich radny. Na domiar złego, radny, zgodnie z obowiązującym Statutem dzielnic, może być przez całą kadencję zupełnie nieaktywny i nie można go odwołać z pełnionej funkcji. Taka sytuacja miała miejsce niestety w obecnym okręgu 19 (dawniej numer 6) gdzie radnym została osoba zupełnie niezainteresowana pełnieniem funkcji radnego. Ze swojej strony zależy mi na szerokiej współpracy z wszystkimi mieszkańcami.
  W celu zwiększenia dostępu mieszkańców do informacji moderuję także lokalną grupą Swoszowice – nasza mała wspólnota, której celem jest powszechny dostęp mieszkańców do informacji i możliwość wymiany poglądów. Grupa zrzesza dziś ponad pół tysiąca osób.


 2. Wzrost bezpieczeństwa
  Mieszkam przy niezwykle ruchliwej i niebezpiecznej ulicy. Obok miejsca gdzie kierowcy samochodów mają problem by się minąć, gdzie podczas opadów deszczu woda spływa całą szerokością ulicy, a w nocy przez brak oświetlenia piesi zupełnie są niewidoczni. Takich miejsc na terenie naszej dzielnicy jest niestety zdecydowanie więcej. Chcę to zmienić. Mam świadomość, że jest to temat niełatwy. Wymagający często uzyskania od mieszkańców niezbędnych zgód czy odstąpienia lub poddania pod wykup przydrożnej części swojej działki. Temat wymaga poświęcenia wielu godzin na rozmowy i przekonywania. Chcę podjąć ten trud.
  Uważam, że na terenie Swoszowic jest niebezpiecznie. Najlepszym tego dowodem, który dotknął moją rodzinę w ostatnim czasie jest napaść na moją blisko osiemdziesięcioletnią babcię w jej własnym domu na terenie osiedla Zbydniowice. W związku z tym incydentem uważam za konieczny wzrost ilości patroli policji i straży miejskiej na terenie naszych osiedli. Ostatnio w ten sposób zwiększono bezpieczeństwo na terenie osiedla Kliny. W związku z tym realne jest to rozwiązanie także na terenie naszych osiedli.


 3. Modernizacja i rozwój infrastruktury
  Mamy XXI wiek, a na terenie naszego osiedla w wielu miejscach czas się zatrzymał. Dziurawe drogi, brak chodników, kanalizacji i oświetlenia. W tym wiele ulic wymaga pilnych działań. Sam będąc biegaczem często biegam po naszej okolicy i widzę, że niektóre drogi od lat czekają na diametralny remont. Będę zabiegał m. in. o gruntowny remont ulicy Stepowej, oświetlenie i odwodnienie ulicy Podgórki czy przebudowę ulicy Bochnaka. Będę także reagować na wszystkie zgłaszane mi w tym zakresie problemy mieszkańców. Jako zapalony rowerzysta, niemal codziennie dojeżdżający do pracy swoim jednośladem, będę zwracał uwagę na potrzebę rozbudowy infrastruktury rowerowej. W tym ścieżek rowerowych na południu Krakowa, które na ten moment na tym obszarze praktycznie nie istnieją. Będę również wnioskował o stworzenie na terenie Swoszowic stacji publicznej wypożyczalni rowerów Wavelo.


 4. Współpraca, współpraca i jeszcze raz współpraca
  Jeden radny nawet przy mocnym wsparciu swoich mieszkańców może niewiele. W związku z tym zależy mi na współpracy z radnymi miasta i dzielnicy wyłonionymi z naszych osiedli. Niezależnie od przynależności partyjnej czy innych poglądów. Uważam, że można się nie zgadzać, ale zawsze warto merytorycznie rozmawiać. Wychodzę z założenia, że najwięcej można osiągnąć dzięki współpracy i kulturalnej dyskusji.
  W ostatniej kadencji rady widoczna była według mnie nieudolność wielu radnych osiedli z wschodniej strony ulicy Zakopiańskiej. Zamiast się jednoczyć i wspierać byli niezwykle podzieleni. Sama krytyka sama w sobie może być budująca. Ważne jednak, by do zarzutów mogła odnieść się także druga strona. Tutaj tak nie było. Można powiedzieć, że w minionej kadencji brakowało osób do merytorycznej dyskusji na temat potrzeb naszej dzielnicy. Przez to nasze osiedla zostały zaniedbane. Chcę to zmienić.
  Bardzo ważna jest dla mnie także dalsza współpraca z działającymi na terenie dzielnicy radnymi, ale także instytucjami, podmiotami, organizacjami pozarządowymi. W tym moja dalsza współpraca z „sercem dzielnicy” czyli rewitalizowanym Uzdrowiskiem Swoszowice.


 5. Edukacja w zakresie jakości powietrza
  Smog co roku wita do Krakowa. Przez to często swoje buty biegowe muszę zawiesić na kołku. Co prawda wyniki pomiarów stacji monitoringowych pokazują, że z roku na rok w mieście jest coraz lepiej. Jednak dalsza poprawa jakości powietrza zależna jest od wszystkich mieszkańców. Same podjęte przez sejmik województwa uchwały antysmogowe dla miasta Krakowa i województwa małopolskiego nie wystarczą. W związku z codzienną pracą, w zespole zajmującym się ochroną powietrza, chciałbym współpracować z mieszkańcami w zakresie zwiększenia świadomości z zakresie możliwości poprawy powietrza którym wszyscy oddychamy. W tym celu chciałbym nie tylko zwrócić uwagę na problem, ale i na konkretne rozwiązania. Chcę edukować w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji na wymianę urządzeń grzewczych i termomodernizacji budynków, odnawialnych źródeł energii oraz zwracać uwagę na szkodliwość procederu spalania odpadów czy pozostałości roślinnych.


 6. Zwiększenie ilości terenów rekreacyjnych
  Podczas studiów i swojej pracy inżynierskiej przyszło mi analizować zmiany składu wody rzeki Wilgi. Miałem wówczas możliwość poznać ten unikalny obszar, który na terenie Swoszowic jest niezagospodarowany i wymaga stosownej ochrony. W tym celu będę optować za realizacją projektu utworzenia infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie doliny Wilgi i powstałego parku rzecznego Wilgi. Jest to bardzo trudna inwestycja wymagająca m.in. wykupów terenów, odwodnienia i zabezpieczenia wysokich środków finansowych. Niemniej warto o to walczyć. Powstały obszar może być wspaniałym miejscem aktywnego wypoczynku mieszkańców naszej dzielnicy, których na ten moment mamy niezwykle niewiele.


ODDAJ SWÓJ GŁOS

Drodzy sąsiedzi, mieszkańcy ulic: Iwonicka, Jar, Korczyńskiego, Kotowskiego, Lecznicza, Michalika, Myślenicka (od nr 142 do 181), Nałęczowska, Podgórki, Rymanowska, Sawiczewskich, Siarczanogórska (od nr 27), Soboniowicka, Stepowa, Szybisko, Truskawiecka, Wierchowa, Wyrwa, Familijna, Herbowa, Kajzera, Mirtowa, Parafialna, Bochnaka, Wróblowicka (okręg 19) – serdecznie zachęcam do udziału w wyborach do rady dzielnicy. Państwa głos oddany 2 grudnia ma ogromne znaczenie dla przyszłości naszych osiedli.GALERIA ZDJĘĆ


2 thoughts on “Wybory do rady dzielnicy X Swoszowice

 1. Dzień dobry Pani Ewo,

  dziękuję za wiadomość. Mieszkam od urodzenia przy ulicy Podgórki ok. 300m od autostrady i wiem, że Pani nie przesadza. Hałas dobiegający z autostrady jego ogromnie uciążliwy i to nie tylko przy samej autostradzie, ale o wiele dalej. Problem powstał już na etapie powstania autostrady, bo od strony Kurdwanowa przy ul. Wyżynnej ekrany akustyczne faktycznie tłumią hałas. Natomiast od strony Swoszowic mamy problem, który tylko zwiększa swoje oddziaływanie z powodu zwiększania się ruchu samochodowego.

  Po wstępnych rozmowach z osobami, które zajmują się w Urzędzie Marszałkowskim Programem ochrony Środowiska przed hałasem dowiedziałem się, że Program ten aktualnie nie obejmuje miasta Krakowa. Natomiast nowe ekrany akustyczne planowane są zaraz „za miastem” (Mogilany, Liszki, Piekary, Tyniec). Zarządcą drogi jest Prezydent Miasta Krakowa, który zajmuje się aktualizacją POŚ przed hałasem, którego konsultacje prowadzone były latem tego roku (informacje o konsultacjach w Krakowie: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=98267 oraz zarządzenie ws. przyjęcia programu przez Prezydenta: https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=102245&fbclid=IwAR06Y4JKCH2M6EzmX98CUtAxTOnLJ6i7ONhsoePkAwwpO0ytBAwy8XLaB2c). Natomiast wkrótce uchylony zostanie art. 119 POŚ i kompetencje w tym zakresie przejmie Marszałek Województwa. W związku z tym na pewno chcę zgłosić uwagi w tym zakresie na etapie konsultacji Aktualizacji planowanego MPOŚ przed hałasem, które ruszą w okolicach połowy grudnia br.

  Kwestia czy powstanie na Starym Kurdwanowie czy Swoszowicach ekran akustyczny albo nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości to plan bardzo długofalowy. Natomiast warto go podjąć i zgłaszać nasze uwagi. Na ten moment brak zgłoszeń w tej sprawie interpretowany jest w ten sposób, że problemu nie ma. Informacje o przystąpieniu do aktualizacji przez Marszałka: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1512626,ogloszenie-o-przystapieniu-do-aktualizacji-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-wojewodztwa.html

  Bardzo dziękuję za wiadomość i za zainteresowanie tematem. Zgłaszanie uwag do Programu od razu nie zmieni naszej rzeczywistości, ale od czegoś trzeba zacząć.

  Pozdrawiam

  Rafał Oświęcimka

 2. Panie Rafale, wybrałam się dzisiaj na długi spacer. Dotarłam aż do ulicy Soboniowickiej/ Stepowej i przeraził mnie huk dobiegający z autostrady a właściwie obwodnicy. Wydawało mi się, że samochody jadą na mnie. Nie przesadzam. Na mojej Myślenickiej też bardzo słychać. A wszystko przez to, że w tym miejscu nie ma ekranów, hałas przenoszony jest dalej i dalej. Czy zdaniem Pana, nie powinniśmy zacząć dbać o nasze zdrowie, domagać się ciszy? Może próbować wystąpić go GDDiA i domagać się postawienia ekranów. W programie wyborczym jednego z radnych Bieżanowa pojawił się taki punkt. Bieżanów cierpi przez autostradę a MY ? Daję to pod rozwagę. Proszę ustosunkować się do tej treści.

Comments are closed.